Menu
Menu
Straetus România
Protecția datelor personale
Notă de informare privind protecția datelor personale
S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D și debitorii acestora) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în țările din Uniunea Europeană.

Numărul de înregistrare al S.C. Straetus Incasso S.R.L.-D în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 35297.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.