Declarație privind protecția datelor personale Straetus (GDPR)


Această declarație referitoare la datele personale este aplicabilă pentru toate entitățile Straetus *.

Entitățile Straetus sunt: francizorul, master francizații și francizații. Fiecare entitate   (master) franciză este operată și deținută în mod independent.
Conform legislației privind protecția datelor personale GDPR, Straetus are calitatea de ‘Data controller’, intrând sub sfera de influență a diferitelor legi referitoare la procesarea datelor personale.
Straetus nu își poate desfășura activitățile curente fără procesarea anumitor date personale. Straetus procesează date personale pentru derularea unor contracte în care subiectul posesor al datelor personale este fie parte contractuală și/sau face obiectul unui interes legitim al unui creditor. Acest interes legitim include recuperarea sumei aferente unei facturi restante. Datele personale procesate conțin, fără a se limita la: numele și datele de contact și informații financiare referitoare la facturi și sumele aferente, datorate.
Informația procesată va fi  primită de Straetus în scopul recuperării sau administrării creanței. Doar personalul autorizat va avea acces la datele personale procesate.
La finalul procesului de recuperare/management al creanței, datele personale vor fi anonimizate, continuând a fi utilizate în scopuri statistice și de istoric.  Straetus respectă datele dumneavoastră personale și nu va procesa mai multe date decât este necesar, pentru a-și derula activitățile curente.

Straetus folosește metode tehnice și organizaționale de securizare, conforme cu prevederile GDPR – pentru a proteja datele personale prelucrate.

  • Orice persoană fizică, ale cărei date personale au fos procesate de către Straetus, va avea dreptul să:
  • Acceseze datele personale procesate;
  • Trimită o solicitare către Straetus pentru a corecta datele personale procesate;
  • Trimită o solicitare către Straetus pentru a fi înlăturate datele sale din baza de date;
  • Obiecteze împotriva procesării datelor personale de către Straetus;
  • Înainteze o plângere către autoritatea de monitorizare.

Straetus deține dreptul de a transfera informații în cadrul organizației de franciză Straetus și pe baza acordului dumneavoastră, atunci când pentru acest lucru există o bază legală și doar când în organizația primitoare există implementate mâsuri de protecție conforme cu GDPR .

Straetus poate utiliza datele domneavoastră personale, fie dacă sunt primite direct sau indirect de la dumneavoastră și să vă contacteze în scopul recuperării/încasării unor  sume datorate.
Această declarație de protecție a datelor personale este de asemenea aplicabilă pentru paginile de internet ale Straetus. Paginile de internet pot conține legături către pagini externe, care nu intră în responsabilitatea Straetus sau sub prezenta declarație.
Straetus are dreptul de a actualiza prezenta declarație de protecție a datelor personale, fără o notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să verificați periodic această declarație de prodecție a datelor personale.

*Referirea la Straetus cuprinde francizorul, master francizații, francizații, incluzând și toți amgajații acestora. Fiecare (master) franciză este deținută și operată individual. Adresa de contact pentru Straetus România, referitoare la GDPS este: conformitate@straetus.ro 

name
Call Now Button